Saturday, 25/3/2023 | 6:11 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / SUMIF – Hàm SUMIF trong Excel
Hàm Sumif trong Excel

SUMIF – Hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF trong Excel dùng trong những trường hợp nào?
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel như thế nào? Cú pháp, công thức của Hàm SUMIF trong Excel?
Cần lưu ý gì trong khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel?
Bài viết này, HocTinVanPhong.Net sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi phía trên về Hàm SUMIF trong Excel.

1. Cú pháp/Công thức hàm SUMIF trong Excel

SUMIF(range, criteria,[sum_range])

Chú thích:

range: Vùng (dải) điều kiện (tiêu chí đánh giá).

criteria: Điều kiện, tiêu chí cần đáp ứng

sum_range : vùng tính tổng (có thể có hoặc không cần trường này)

2. Chức năng của hàm SUMIF

Tính tổng của một vùng dữ liệu thỏa mãn theo điều kiện, tiêu chí đưa ra.

3. Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Cho bảng dữ liệu sau, hãy tính:
1. Tính tổng lương của những người thuộc phòng Kinh doanh (KD)?Hàm Sumif trong Excel

Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hàm SUMIF như sau:

Đối với câu hỏi số 1: Công thức tại ô D12 như sau:

= SUMIF(C4:C11,”KD”,D4:D11)

Trong đó:

range là vùng C4:C11 là vùng điều kiện có chứa thông tin tên phòng ban

criteria: điều kiện là thuộc phòng Kinh doanh  viết tắt là “KD“.

Sum_Range: Vùng tính tổng là D4:D11 , vùng tổng lương của nhân viên.

Kết quả thực hiện như sau:

Hàm Sumif trong Excel

2. Tính tổng lương của những người trong công ty có mức lương từ 9 triệu trở lên?

Sử dụng Hàm Sumif trong Excel để tìm ra đáp án công thức tại ô D13 như sau:

=SUMIF(D4:D11,”>=9000000″)

range (vùng điều kiện): là cột tổng lương của toàn bộ CBNV trong công ty.

Criteria: Điều kiện ở đây là những người có tổng lương từ 9 triệu trở lên.

sum_range: Vùng tính tổng trong trường hợp này có thể bỏ khuyết, chúng đã được chỉ định trong đối số range.

Sau khi áp dụng công thức hàm SUMIF trong trường hợp này, kết quả như sau:

Hàm Sumif trong Excel

Với ví dụ minh họa trên, tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể biết cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel một cách dễ dàng.

Chúc bạn thành công!

_ Nga Thạch_

Cụm từ tìm kiếm: Sumif, Hàm Sumif, Hàm Sumif trong Excel, cách sử dụng hàm Sumif trong Excel, Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif trong Excel, Cú pháp hàm Sumif, Công thức hàm Sumif trong Excel, Ví dụ về hàm Sumif trong Excel, hàm tính tổng có điều kiện trong Excel, Hàm Sumif sử dụng như thế nào trong Excel, …

 

 

 

 

 

 

 

Cụm từ tìm kiếm:

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History