Sunday, 14/8/2022 | 4:06 UTC+7
You are here:  / Học Word / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Một số phím tắt thường dùng trong Word
Một số phím tắt thường dùng trong word

Một số phím tắt thường dùng trong Word

Phím tắt trong WordHọc Tin học Văn phòng cơ bản Word – Tổ hợp những phím tắt cơ bản hay dùng trong Microsoft Word

Sử dụng phím tắt là một trong những cách thức giúp bạn soạn thảo và hiệu chỉnh Văn bản một cách nhanh nhất, vừa tiệt kiệm được thời gian lại vừa giúp bạn có được sự chuyên nghiệp trong thao tác với Văn bản.

Bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn Tổ hợp những phím tắt cơ bản thường dùng trong Word.

 

Nhóm phím tắt Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản trong Word

 • Ctrl + N tạo mới một tài liệu
 • Ctrl + O mở tài liệu
 • Ctrl + S Lưu tài liệu
 • Ctrl + C sao chép văn bản
 • Ctrl + X cắt nội dung đang chọn
 • Ctrl + V dán văn bản
 • Ctrl + F bật hộp thoại tìm kiếm
 • Ctrl + H bật hộp thoại thay thế
 • Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn
 • Ctrl + Z hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng
 • Ctrl + Y phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z
 • Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

Nhóm phím tắt Định dạng trong Word

 • Ctrl + B Định dạng in đậm
 • Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ
 • Ctrl + I Định dạng in nghiêng.
 • Ctrl + U Định dạng gạch chân.
 • Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn
 • Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn
 • Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn
 • Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn
 • Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản
 • Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng
 • Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
 • Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
 • Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Nhóm phím tắt Sao chép định dạng trong Word

 • Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.
 • Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

Nhóm phím tắt chọn Văn bản, đối tượng trong Word

Chọn Văn bản

 • Shift + Mũi tên > chọn một ký tự phía sau
 • Shift + Mũi tên < chọn một ký tự phía trước
 • Ctrl + Shift + Mũi tên > chọn một từ phía sau
 • Ctrl + Shift + Mũi tên < chọn một từ phía trước
 • Shift + ¬ chọn một hàng phía trên
 • Shift + ¯ chọn một hàng phía dưới
 • Ctrl + A chọn tất cả đối tượng, văn bản

Xóa văn bản hoặc các đối tượng.

 • Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước.
 • Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.
 • Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước.
 • Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.

Nhóm phím tắt Di chuyển trong Word

 • Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 ký tự
 • Ctrl + Home Về đầu văn bản
 • Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản
 • Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
 • Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Nhóm phím tắt Làm việc với bảng biểu trong Word

 • Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp.
 • Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó
 • Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để chọn nội dung của các ô
 • Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rộng vùng chọn theo từng khối
 • Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo từng khối
 • Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng
 • Alt + Home về ô đầu tiên của dòng hiện tại
 • Alt + End về ô cuối cùng của dòng hiện tại
 • Alt + Page up về ô đầu tiên của cột
 • Alt + Page down về ô cuối cùng của cột

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History