Hàm SUM trong Excel

Tin học văn phòng cơ bản – Cách dùng hàm SUM trong Excel Hàm SUM trong Excel là một trong những hàm thuộc nhóm hàm Thống kê được sử dụng nhiều trong Excel. Hàm SUM cũng là một hàm cơ bản thường xuyên được dùng trong công việc tính toán trong Excel, đối với người … Continue reading Hàm SUM trong Excel