Sunday, 14/8/2022 | 4:39 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Hàm Right trong Excel

Hàm Right trong Excel

Học Tin học văn phòng Excel – Cách sử dụng hàm tách chuỗi  Right

Hàm Right trong Excel dùng để làm gì?

Công thức, chức năng và cách sử dụng của Hàm Right như thế nào?
Hàm Right được dùng trong những trường hợp nào? Phân biệt sự khác nhau giữa hàm Right và hàm Left.
Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên trong bài viết này.

1. Công thức của hàm Right trong Excel

RIGHT(text,[number_chars])

Chú thích:

text: Chuỗi (Xâu) cần tách

number_chars: số ký tự cần tách

Chú ý:

  • Số ký tự phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu số ký tự lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHT trả về toàn bộ văn bản.
  • Nếu số ký tự được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

2. Chức năng của hàm Right trong Excel

Trích ra n ký tự từ bên phải chuỗi Text.

3. Ví dụ về hàm Right trong Excel

Ví dụ 1:

RIGHT(“TinHocVanPhong”,4)=Phong

Hàm sẽ trích ra 4 ký tự từ bên phải chuỗi “TinHocVanPhong”.

Ví dụ 2:

Cho bảng Dữ liệu sau, hãy điền kết quả vào cột Mã PB và Số hiệu, biết rằng:

+ Mã PB là 3 ký tự đầu của Mã NV

+ Số hiệu là 3 ký tự cuối của Mã NV

Hàm Right trong Excel

Sử dụng Công thức của hàm Right trong Excel để tìm Số hiệu nhân viên

Mã PB chính là 3 ký tự đầu tiên trong chuỗi Mã NV nên ta sử dụng hàm Left để trích xuất.
Xem thêm về cách sử dụng hàm Left TẠI ĐÂY

Để tìm được Số hiệu Nhân viên, ta sử dụng hàm Right để trích ra 3 ký tự từ bên phải chuỗi Mã NV

Áp dụng Công thức hàm Right trong Excel vào ô Kết quả C5 ta có: C5=RIGHT(A5,3)

Hàm Right trong Excel

Hàm Right trong Excel

Hàm Right sử dụng tương tự như hàm Left trong  Excel. Trường hợp cần trích ký tự bên trái chuỗi thì ta sử dụng hàm LEFT và để trích ký tự bên phải chuỗi ta sử dụng hàm RIGHT.

Hàm LEFT và RIGHT trong Excel có công thức rất đơn giản và cũng rất dễ sử dụng.
Các hàm trích ký tự thưởng được sử dụng để kết hợp với một số hàm khác phức tạp hơn như: IF, Vlookup, Hlookup,…để phục vụ cho việc tính toán trên Excel.

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History