«

»

Nov 28

Hàm MIN trong Excel dùng để làm gì?

Học Tin học văn phòng Excel – Tìm hiểu về hàm Min trong Excel

Hàm MIN trong Excel có cấu trúc giống như hàm Max, Average trong Excel. Nó chỉ khác hai hàm trên về chức năng sử dụng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cấu trúc và Cách sử dụng của hàm Min qua các ví dụ minh họa rất cụ thể.

1. Công thức của hàm MIN trong Excel

MIN(number1,[number2],…)

Trong đó: number1, number2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu

Tương tự nhưng các đối số ở hàm Max, Average.

2. Chức năng của hàm MIN trong Excel

Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của các đối số number1, number2,.. hoặc giá trị nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu.

3. Ví dụ về hàm MIN trong Excel

Ví dụ 1: MIN(100,200,-20)= -20

Ví dụ 2: Cho bảng Dữ liệu sau. Yêu cầu Tìm Điểm Trung bình thấp nhất và Điểm môn điều kiện thấp nhất.

Hàm Min trong Excel Áp dụng Công thức hàm MIN trong trường hợp này, ta có:

Điểm trung bình thấp nhất được tính như sau: D16=MIN(C5:C14)

Điểm môn Điều kiện thấp nhất: D17=MIN(D5:D14)

Kết quả:

Hàm Min trong Excel 2

 Kết quả áp dụng Hàm MIN trong Excel

- Nga Thạch -

Từ khóa search:

  • hàm min
  • hàm min trong excel
  • Cau truc ham min
  • y nghia của ham max min
  • trong microsoft excel ham sum average max min la gi ?
  • tim min trong fortran
  • neu y nghia cua ham max min
  • hàm MIN trong exel là gì
  • hàm min max trong excel
  • hàm min là hàm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir haber buca izmir masaj izmir haber izmir escort travesti izmir haber bornova izmir escort gaziantep escort izmir köpek oteli izmir evden eve nakliyat