Sunday, 14/8/2022 | 4:14 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Hàm MIN trong Excel dùng để làm gì?

Hàm MIN trong Excel dùng để làm gì?

Học Tin học văn phòng Excel – Tìm hiểu về hàm Min trong Excel

Hàm MIN trong Excel có cấu trúc giống như hàm Max, Average trong Excel. Nó chỉ khác hai hàm trên về chức năng sử dụng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cấu trúc và Cách sử dụng của hàm Min qua các ví dụ minh họa rất cụ thể.

1. Công thức của hàm MIN trong Excel

MIN(number1,[number2],…)

Trong đó: number1, number2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu

Tương tự nhưng các đối số ở hàm Max, Average.

2. Chức năng của hàm MIN trong Excel

Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của các đối số number1, number2,.. hoặc giá trị nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu.

3. Ví dụ về hàm MIN trong Excel

Ví dụ 1: MIN(100,200,-20)= -20

Ví dụ 2: Cho bảng Dữ liệu sau. Yêu cầu Tìm Điểm Trung bình thấp nhất và Điểm môn điều kiện thấp nhất.

Hàm Min trong Excel Áp dụng Công thức hàm MIN trong trường hợp này, ta có:

Điểm trung bình thấp nhất được tính như sau: D16=MIN(C5:C14)

Điểm môn Điều kiện thấp nhất: D17=MIN(D5:D14)

Kết quả:

Hàm Min trong Excel 2

 Kết quả áp dụng Hàm MIN trong Excel

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History