Sunday, 14/8/2022 | 4:29 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Hướng dẫn sử dụng hàm Max trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Max trong Excel

Học Tin học Văn phòng Excel – Hàm Max trong Excel

Hàm Max trong Excel là một hàm khá thông dụng và được sử dụng thường xuyên trong Excel. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ kiến thức học Excel cơ bản: Cấu trúc, Chức năng và các Ví dụ minh họa cơ bản về cách sử dụng hàm Max trong Excel.

1. Công thức của hàm Max trong Excel

MAX(number1,[number2],…)

Chú thích: number1, number2,… là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

2. Chức năng của hàm Max trong Excel

Trả về giá trị lớn nhất của các đối số number1, number2,.. hoặc giá trị lớn nhất trong 1 vùng dữ liệu.

3. Ví dụ về hàm Max trong Excel

Ví dụ 1: MAX(100,200,-20)=200

Ở ví dụ này: number1 chính là giá trị 100, number2 là 200, number3 là -20.

Ví dụ 2: Cho bảng Dữ liệu sau. Yêu cầu: Tìm ra mức Tiền lương cao nhất và Thâm niên cao nhất

Hàm Max trong Excel

Công thức cho hàm MAX trong trường hợp này sẽ là như thế nào?

Áp dụng Cấu trúc của hàm MAX đã được trình bày ở phần 1 cho trường hợp này, ta có Công thức cho ô kết quả E11 như sau:  E11=MAX(E4:E9)  (E4:E9 là vùng dữ liệu Tiền lương của tất cả nhân viên trong Công ty).

Tương tự, để tìm ra Thâm niên cao nhất, ta cũng sử dụng hàm Max, công thức tại ô Kết quả E12 như sau:

E12=MAX(D4:D9)

Kết quả khi áp dụng Hàm Max trong Excel

Kết quả áp dụng hàm MAX trong Excel

Hàm Max là một hàm cơ bản rất dễ sử dụng trong Excel. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn mới học Tin Văn phòng Excel. Chúc các bạn học tập tốt!

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History