Sunday, 14/8/2022 | 5:45 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel

Học Tin học văn phòng cơ bản – Hàm LEFT trong Excel

Hàm Left trong Excel là một trong những hàm cơ bản được dùng để tách chuỗi, xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về Công thức và cách sử dụng của hàm Left trong Excel 2007, sử dụng tương tự như trên Excel 2003, Excel 2010 và Excel 2013.

1. Cấu trúc của hàm Left trong Excel

LEFT(text,[number_chars])

Chú thích:

text: Chuỗi (Xâu) cần tách

number_chars: số ký tự cần tách

Chú ý:

  • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về toàn bộ văn bản.
  • Nếu num_chars được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

2. Chức năng của hàm Left trong Excel

Trích ra n ký tự từ bên trái của chuỗi Text.

3. Ví dụ về hàm Left trong Excel

Ví dụ 1:

Left(“HocTinVanPhong.Net”,3)=Hoc

Ví dụ 2: Cho bảng Dữ liệu BẢNG 1 và Bảng Dữ liệu chưa hoàn thành phía dưới.
Yêu cầu: Điền Dữ liệu vào Cột Mã số, Tên Hàng và cột Thành tiền biết rằng:

+ Ký tự đầu của Mã hàng chính là Mã số

+ Dựa vào Mã số tìm được để Tham chiếu lên BẢNG 1, Tìm Tên hàng.

+ Dựa vào Mã số tìm được tham chiếu lên BẢNG 1 điền dữ liệu vào cột Thành tiền biết rằng:

Thành tiền = Số lượng x Đơn giá (ĐG)

Hàm Left trong Excel

Để điền Dữ liệu vào cột Mã số, ta áp dụng công thức của hàm LEFT trong EXCEL để trích Ký tự.

Vì ký tự đầu tiên của Mã hàng chính là Mã số nên công thức cho Hàm LEFT tại ô C12 sẽ là: C12=LEFT(B12,1)

Hàm Left trong Excel 1

Hàm Left trong Excel

Dựa vào cột Mã hàng tìm được, ta dễ dàng điền được Kết quả vào cột Tên hàng & Thành tiền  nhờ sử dụng hàm VLOOKUP.

Công thức tại ô Kết quả D12 như sau: D12=VLOOKUP(C12,$B$5:$D$9,2,FALSE)

Trong trường hợp ta kết hợp trực tiếp với hàm Left, công thức sẽ là:

D12 =VLOOKUP(LEFT(B12,1),$B$5:$D$9,2,FALSE)

Sử dụng thao tác sao chép công thức, ta được Kết quả ở những ô còn lại bên dưới.

Cột Thành tiền tính tương tự: F12=VLOOKUP(C12,$B$5:$D$9,3,FALSE)*E12Hàm Left kết hợp hàm Vlookup trong Excel

Kết quả khi sử dụng hàm Vlookup kết hợp với hàm Left trong Excel

Với bài viết hướng dẫn sử dụng hàm Left trong Excel, hi vọng các bạn có thể áp dụng được với bài toán của mình một cách linh hoạt. Ngoài ra cũng nắm được cách sử dụng kết hợp giữa hàm Vlookup và hàm Left trong Excel để tính toán một cách nhanh nhất.
Chúc các bạn thành công!

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History