Monday, 3/10/2022 | 4:24 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / COUNTIF (Hàm COUNTIF trong Excel)
Hàm Countif trong Excel

COUNTIF (Hàm COUNTIF trong Excel)

Học Tin học văn phòng  Excel – Cách sử dụng hàm Countif

Hàm COUNTIF được dùng khá phổ biến trong Excel. Hàm Countif có công thức, cách sử dụng như thế nào? Bài viết sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử hàm Countif trong Excel 2007. Trên các phiên bản Excel khác tương tự như trên Excel 2007.

1. Công thức hàm Countif

COUNTIF(range, criterial)

Chú thích:

  • range – Phạm vi, Vùng điều kiện
  • criterial – Điều kiện hoặc tiêu chí

**Chú ý:

  • Phạm vi: là đối số bắt buộc phải có. Phạm vi có thể là 1 ô, hoặc một mảng giá trị
  • Điều kiện: là đối số bắt buộc phải có. Điều kiện có thể là  số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm.
  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự với chuỗi #VALUE!.

2. Chức năng của hàm Countif

Hàm Countif dùng để đếm số ô trong phạm vi (range) mà đáp ứng điều kiện, tiêu chí nào đó (criterial) mà bạn đưa ra.

Ví dụ 1: Cho bảng Dữ liệu sau. Yêu cầu: Hãy thống kê số học sinh trong lớp theo bảng Xếp loại học sinh.

 

Hàm Countif trong Excel - Ví dụ 1

Dùng hàm Countif để điền vào bảng Thống kê

 

Áp dụng hàm Countif vào trường hợp này, ta có Kết quả tại ô C17 như sau:

C17 = COUNTIF(E5:E14,”Giỏi”)

Trong đó:

  • E5:E14 là Phạm vi (Range) chứa dữ liệu để đếm
  • Giỏi” là điều kiện (Criterial)

Hàm Countif sẽ đếm tất cả những ô thuộc phạm vi từ E5 đến E14, những ô nào thỏa mãn điều kiện là “Giỏi” thì sẽ được tính, ngược lại sẽ không tính.

Tương tự cho các ô còn lại với trường hợp đếm số học sinh Khá, Trung Bình, Yếu.

C18 = COUNTIF(E5:E14,”Khá”)

C19 = COUNTIF(E5:E14,”Trung Bình”)

C20 = COUNTIF(E5:E14,”Yếu”)

Hàm Countif trong Excel - Kết quả ví dụ 1

Kết quả dùng hàm Countif để thống kê số Học sinh theo cột Xếp loại

Ví dụ 2:

Cho bảng dữ liệu sau. Hãy điền kết quả vào bảng Thống kê bên dưới.

Hàm Countif trong Excel

Công thức hàm COUNTIF  cho các ô Kết quả lần lượt trong trường hợp này sẽ là:

E14 = COUNTIF(E5:E10,”PTV”)

E15 = COUNTIF(D5:D10,”>=100000″)

E16 = COUNTIF(C5:C10,”A*”)

E17 = E14 + COUNTIF(E5:E10,”PKH”)

Chú ý: Ký tự “*” sẽ thay thế cho 1 chuỗi ký tự bất kỳ trong  Excel.

Kết quả như sau:

Hàm Countif trong Excel 2Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu được Cách sử dụng hàm Countif trong Excel và biết cách vận dụng hàm Countif vào Công việc sử dụng Excel để tính toán phục vụ cho công việc của mình.

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History