Sunday, 14/8/2022 | 4:57 UTC+7
You are here:  / Học Excel / KIẾN THỨC TIN VĂN PHÒNG / Hàm COUNTA trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel

Học Tin học Văn phòng cơ bản – Tìm hiểu về hàm COUNTA trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel được sử dụng tương tự như hàm COUNT trong Excel. Tuy nhiên, giữa hai hàm này có khác nhau về chức năng sử dụng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa hàm COUNTA và hàm COUNT trong bài viết này.

1. Công thức hàm COUNTA trong Excel

COUNTA(value1,[value2],…)

Chú thích:

Value1, value2,… là các đối số hoặc vùng dữ liệu

2. Chức năng của hàm COUNTA trong Excel

Đếm số ô có chứa dữ liệu trong phạm vi (Bao gồm dữ liệu số và dữ liệu dạng chuỗi (Text))

3. Ví dụ về hàm COUNTA trong Excel

Ví dụ 1COUNTA(2,”HocTinVanPhong.Net”) = 2

Ví dụ 2: Cho bảng Dữ liệu sau đây. Yêu cầu: Đếm số ô có chứa Dữ liệu trong Bảng đã cho.

Hàm Counta trong Excel

Như ở bài viết trước, tôi đã trình bày cách sử dụng hàm COUNT trong Excel để đếm số ô có chứa dữ liệu dạng Số. Bảng dữ liệu này tương tự như bảng dữ liệu đã cho ở Ví dụ về hàm COUNT.

Để đếm số ô có chứa có chứa Dữ liệu (Giá trị) ta không thể áp dụng hàm COUNT, mà phải áp dụng công thức của hàm COUNTA để đếm.

Công thức tại ô Kết quả như sau: E12=COUNTA(A4:E10)

(Chú ý: A4:E10  – là vùng dữ liệu)

 

Hàm Counta trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel

Cùng với 1 Bảng Dữ liệu trên, ta sử dụng hàm COUNT để đếm số ô có chứa giá trị là số, Hàm COUNTA đếm số ô có chứa giá trị (Cả số và Text (Chuỗi)). 

*** Có 2 câu hỏi được đặt ra để đố các bạn đó là:

1. Làm thế nào để đếm số ô chỉ chứa giá trị là dạng Chuỗi?

2. Và khi đã đếm được số ô chỉ chứa Giá trị số, Giá trị Chuỗi, Cả số và Chuỗi, vậy để đếm số ô trống (không chứa giá trị), các bạn sẽ dùng Công thức nào trong trường hợp này?

Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời nhé.

Sau khi đã đưa ra được câu Trả lời, bạn có thể Tham khảo Đáp Án TẠI ĐÂY

– Nga Thạch –

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )

Call Now

Contact Me on Zalo

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History